CREW/ní obraz

px

CREW/ní obraz je výběrová sestava prací pěti autorů, jejichž kořeny tkví v domácí graffiti scéně. Jejich cesty a způsoby vyjadřování se různí, ale navzájem je spojují originalita, komunitní respekt a především skutečnost, že se jim podařilo překročit hranice mezi ulicí a galerijním provozem. Těžiště projektu tvoří malba, v expozici se ale objeví také práce na papíře nebo objekty. Výběr je koncipován tak, aby každý z nich svou tvorbou zastupoval vyhraněnou polohu, která se u dalších nebude opakovat, ať už se soustředí na písmo, geometrickou abstrakci či cartoons. Název výstavy představuje jazykovou hříčku kombinující komunitní označení pro skupinu writerů, kteří spolu pracují - tedy crew, a obecně rozšířený lékařský termín. Krevní obraz je celkové vyšetření krve, které zjišťuje poměry jejích jednotlivých složek. Stejně tak se expozice skládá ze souboru vzájemně oddělených autorských prezentací, ale dohromady představuje alespoň dílčí „obraz“ toho, jakým způsobem se může graffiti projektovat do současného umění. Níže si vychutnejte náladu listopadové vernisáže. Detailnější report na webu galerie.

CREW/ní obraz

23. 11. 2017 – 14. 1. 2018
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10, Jihlava

Vystavující: Julius Reichel (JR.b/1492), Pavel Šebek (Uruk), Michal Škapa (Tron), Jakub Uksa (Obic), Ondřej Vyhnánek (X-Dog)
Kurátor: Radek Wohlmuth

Michal Škapa / Tron

Michal Škapa je členem vlivných DSK a CAP crew a jeden z lídrů celé scény. Jeho záběr je široký a sahá od velkých pieců, realizací v architektuře, přes grafický design až po experimenty na poli fashion kultury. Jakkoli se nechává inspirovat i světem komiksu, jeho zřejmě nejsilnější malířskou polohu tvoří dynamické strukturální kompozice, které vycházejí z písma jako abstraktního znaku a provokují energií rukopisu i kryptograficky šifrovaným obsahem.

Julius Reichel / JR.b/1492

Julius Reichel je individualista, který má za sebou studia na UMPRUM i bezpočet pomalovaných nákladních vlaků. Věnuje se výrazné, neustále proměnlivé expresivní malbě, jejímž pojetím často balancuje na hraně objektu a obrazu. Nekompromisní plátna staví především na defragmentaci, vrstvách a kódech, a jeho ex-trémně svobodné nakládání s obrazem je výjimečné.

Ondřej Vyhnánek / X-Dog

Ondřej Vyhnánek prošel pověstnou IIG crew. Vždycky tíhnul spíš k výtvarnější formě projevu než writerské agresi. Ve svých ironizujících obrazech s nádechem naivismu, které čerpají z prostředí cartoons, se vrací především k nostalgii dospívání. Mystifikuje, intuitivně skládá absurdní kompozice a ve své lehce podvratné práci se nevyhýbá ani ikonickým postavám, ať je to Jaromír Jágr nebo Ferda Mravenec.

Jakub Uksa / Obic

Jakub Uksa byl členem ambiciózní GNK crew, která se snažila o univerzální působení, tj. ve všech „graffiti disciplínách“ chtěla držet krok s těmi nejlepšími. Sám se nikdy moc neohlížel na zahraniční vzory. Snažil se naopak hledat vlastní výraz na základě postupné redukce na linku a podstatu tvaru. Touto cestou se dostal až ke geometrické abstrakci, která je pro něj typická dodnes.

Pavel Šebek / Uruk

Pavel Šebek preferuje svobodu, sílu a energii konkrétního místa. Je členem trainwritingové crew KISS. Snaží se prožívat město jinak, svými zásahy ho dotvářet a stimulovat. Jeho projekt Les Adventures je zaměřený hlavně na malování ve stokách a kanálech, NEU LANDSCHAFT naopak na postindustriální krajinné intervence. Má rád tratě, novou divočinu periférií a dalších krysích míst. Jeho graficky založený projev už spíš než z písma čerpá z těchto výprav a nese s sebou osobitý progres.

CREW/ní obraz
CREW/ní obraz
CREW/ní obraz
CREW/ní obraz
CREW/ní obraz
CREW/ní obraz
CREW/ní obraz
CREW/ní obraz
CREW/ní obraz
CREW/ní obraz
CREW/ní obraz

Komentáře

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML tagy: <a> <em> <strong>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování