Jak to máme… od Prago Union

Nevydaná (2005)

beat: Kato
rýmy: Def
cuty: Sku
kytara: Yarda Helešic
mix: DFL & Kato

Info: www.phatbeatz.cz/prago-union-metronom