FIRMA

px

Společná výstava v Galerii Nová Síň představuje práce 7 umělců; Michal Cimala, Jan Kaláb, Martin Krajc, Matěj Olmer, Pasta Oner, Michal Škapa a Karel Štědrý. Samotný název skupiny - FIRMA - je jak jejím manifestem, tak i zároveň jejím programem. FIRMA není ztělesněním samoúčelné ideje „komercionalizace uměleckého prostředí“, ale v jejím jádru spočívá poznání, že pozice umělce je v dnešním kontextu 20. let 21. století silně relativizována. Je nutné pochopit, na čem je současná společnost ochotna se alespoň v základní rovině ne/dohodnout. FIRMA je přesvědčena, že možným konsensuálním bodem v jednání mezi umělcem a (nejen tržními) mechanismy současného globálního Světa je vzájemná prosperita a sdílená vize nadějné budoucnosti. „Kvalita a profesionalita výstupu zárukou, jednaní s nejtvrdší konkurencí zábavou, kladení nejvyšších cílů podmínkou, konfrontace bez respektu vzpomínkou.“

FIRMA

8. 10. - 5. 11. 2021
Galerie Nová Síň, Voršilská 139/3, Praha 1

Vystavují: Michal Cimala, Jan Kaláb, Martin Krajc, Matěj Olmer, Pasta Oner, Michal Škapa, Karel Štědrý

Produkce: Oldřich Pátek
Instalace výstavy: Pavel Kubesa a spol.
Grafický design: Milan Nedvěd
Motion & 3D deisgn: Amar Mulebegovič

Michal Cimala

Michal Cimala (*1975) Havířov) patří mezi zavedenou generaci umělců, kteří nastupovali na českou výtvarnou scénu v raných nultých letech 21. století. Cimala tak měl příležitost reflektovat novou generační zkušenost, která na jedné straně těžila z možností naskytnutých po divokých transformačních 90. letech, současně ale spadá již mezi autory, kteří přicházejí s již novou vizí, často inspirovanou alternativními pohledy na novou perspektivou nahlížený svět a jeho blízkou či vzdálenou budoucnost. Cimalovy práce využívající celou škálu médií, materiálových a formálních experimentů, tak nejednou odkazují k cyber-punkové estetice či orwellovským a post-apokalyptickým narativům. Primárním zdrojem jeho výtvarné imaginace se stala poetika urbánního a industriálního prostředí. Cimala se vepsal do obecného povědomí nejen coby výrazný sochař a malíř, ale také jako alternativní konstruktér netradičních „sci-fi“ hudebních nástrojů, interiérový designér, šperkař či hudební performer. Je spoluzakladatel sdružení Trafačka a Trafo Gallery, od roku 2006 asistentem sochařského ateliéru na pražské AVU.

Jan Kaláb

Jan Kaláb (*1978) je výrazný český vizuální umělec, jehož kořeny výtvarné praxe nalézáme v zakládající generaci českého graffiti a street artu. Jan Kaláb se však již dlouhodobě a systematicky představuje jako originální galerijní autor, který systematicky pracuje na nových materiálových a technologických možnostech závěsného obrazu, prostřednictvím kterého se pokouší o svou osobitou interpretaci současných možností dědictví geometrické abstrakce. Jan Kaláb se prostřednictvím precizní malby s důrazem na výraznou a současně elegantní barevnost vydává ve své tvorbě na průzkum a analýzy různých prostorových struktur či prolínání prostorových a časových dimenzí. Dominujícím elementem Kalábovy nejen malířském, ale i objektové tvorby je geometrický útvar kruhu, respektive z něj derivovaných příbuzných tvarů a jejich promyšlená, v jistém smyslu až designérsky pojatá dekonstrukce či rekonstrukce. Kaláb inteligentně mísí racionální základy geometrie s dynamikou organických struktur.

Martin Krajc

Martin Krajc (*1984) se dlouhodobě věnuje klasické figurální malbě, kterou obohacuje o expresivní a uvolněné malířské gesto. Často velkoformátová plátna, akrylové malby v kombinaci s uhlovou konturou, zobrazují imaginativní obrazy dívek v centrálních kompozicích, scénografické vhledy do neurčitých interiérových scenérií či mytické bytosti a predátory. Krajcův projev ovlivnilo nejen jeho dřívější scénografické vzdělání, které se projevuje v zájmu o zobrazení prostoru, hru světla a stínu, snahou o vystižení materiálových nuancí či v prolínání jednotlivých obrazových výjevů. Krajce ovlivnila také absolvovaná stáž ve španělském Madridu, kde pronikl do tvorby španělských barokních mistrů. V jeho malířské a kresebné práci se tak nejednou spojují citace starého umění s vizuálními prvky reklamy a světa módy. Velkoformátovost malby pak poskytuje Krajcovi příležitost energicky, až fyzicky vstupovat do samotného obrazu, realizovat se tělesně v samotném procesu malby. Krajcova vizualita tak osciluje mezi zobrazivým figurálním malířstvím a rozvolněnou expresivní, abstrahující malbou, která zpřítomňuje autorův tvůrčí proces coby náhražku „chybějícího modelu“. Krajc byl zakládajícím členem umělecké skupiny Obr, jeho zázemím bylo ale také prostředí „street subkultury“ a jeho koketování s disciplínou brakedancu.

Matěj Olmer

Matěj Olmer (*1979) vychází z prostředí pražské graffity scény, podobě však jako řada dnes galerijně etablovaných autorů, soustřeďuje se dnes primárně na klasické médium závěsného obrazu. Coby průkopník abstraktně-expresivního, syrového stylu pouliční tvorby, kterou nadále pojímá jako plnohodnotnou, otevřenou a emotivní výtvarnou disciplínu, vyprofiloval se postupně jako výrazný expresivně abstraktní malíř. Z původních živelných konceptů své tvorby vyvinul v rámci své dlouholeté výtvarné praxe vlastní malířskou polohu, která vychází z jeho dřívějšího zájmu o možnosti dekonstrukce písma a jeho oddělení ze svého výrazového a vizuálního repertoáru malby. Pro Olmerovu malířskou práci je charakteristická barevná exprese a gestičnost, která může upomínat až na akční či performativní polohy jeho tvůrčího procesu. Olmerova plátna otevírají různé prostorové plány, jeho obrazy se inspirují možnosti a principy koláže, do poetiky jeho práce se propisuje také jeho vlastní básnická tvorba.

Pasta Oner

Pasta Oner (*1979) systematicky reflektuje svým charakteristickým, smířlivým a neodsuzujícím způsobem soudobou popkulturní společnost v plné škále její významové, hodnotové i symbolické vrstevnatosti. Coby tvůrčí osobnost se Pasta Oner v posledních letech intenzivně profiluje v prostředí klasických nezávislých i veřejných galerijních provozů. Ve své tvorbě snoubí a zároveň i překračuje tradiční žánrové kategorie pop artu či cartoon estetiky. Přesto, že se v jádru své práce dotýká principů „postprodukce“ či „apropriace“, vymyká se Pasta Oner svou tvorbou dominujícím proudům post-konceptuálních strategií. V jeho dílech se v mediálně bohatém spektru vizuálního jazyka zpřítomňují pro dnešní dobu příznačné asamblážové formy vyprávění. Středobodem Pastovy malířské tvorby je propracovaná obrazová koláž jeho typické akrylové malby s realistickými olejovými motivy, které čerpají z dějin klasického malířství. Rádius Pastovy umělecké činnosti současně přesahuje až k navrhování autorských prostorových objektů a plastik, instalacím, vytváření grafických listů a experimentování s netradičními materiály a inovativními technikami.

Michal Škapa

Michal Škapa (*1978) coby signifikantní malíř a tvůrce objektů se stal rozpoznatelný svým charakteristickým uměleckým rukopisem, který čerpá z jeho kořenů v zakladatelské generaci místní graffity scény, k jejíž životaschopnosti Škapa přispíval po dvě dekády nejen jako výkonný umělec, ale také jako realizátor množství grafických návrhů plakátů, knih či katalogů spřízněných autorů. V galerijní linii Škapovy tvorby, která je již aktuálně jeho dominantní uměleckou strategií, je výrazný zájem o zkoumání výrazových možnosti písma napříč klasickým médiem malby a jejích rozšířených možností v podobě různých materiálových a technologických intervencí. Svou tematickou orientaci ale rozvíjí také v médiu objektu, v site-specific instalacích či autorských serigrafiích. Škála Škapovy tvorby se line od příznačných akrylových gestických abstrakcí rozvíjejících jeho vlastní rukopisná autorská písma až po airbrushové figurativní kompozice znázorňující post-apokalyptická rezidua industriální společnosti či bezútěšných krajin fiktivních „hi-tech megapolis“. Prezentoval Českou republiku na výstavě v EXPO 2010 v Šanghaji, je zakladatelem sítotiskové dílny Analog!Bros a blízkým spolupracovníkem labelu BiggBoss, dlouhodobě tvoří v pražské Meet Factory.

Karel Štědrý

Karel Štědrý (*1985) patří do generace malířů, kteří se etablovali v rámci různých skupinových uskupeních (umělecká skupina OBR, skupina CLAN) na přelomu prvních dvou dekád 21. století, současně ale vychází také z prostředí městské street subkultury a „b-boyingu“. Ve své malířské práci reviduje prostřednictvím abstraktních kompozicích dědictví umělecké moderny a reflektuje historii malby jako takové. V inspiračním jádru Štědrého tvorby spočívají umělecké principy asociované s východisky suprematismu, geometrické abstrakce či komiksové estetiky. Hlavní oblastí jeho aktuálního uměleckého zájmu jsou malířské reference k elementům architektonických stylů od konstruktivismu až po art deco či kubismus stejně tak jako zpracovávání inspirací z oblasti hudby v podobě rytmizujících barevné a geometrické plochy. Štědrého obrazy často pracují s dodatečnými materiálovými experimenty jako jsou různé tmely nebo s netradičními tvary pláten. Jeho malířský rukopis vychází z dynamické a současně harmonizované, často pastelové barevné skladby a charakteristické plasticity jeho malby, kdy obraz iluzorně vystupuje z plochy plátna do vnějšího prostoru.

FIRMA
FIRMA

FIRMA

FIRMA - Galerie Nová Síň, Praha (7.10.2021) | foto © Tacud, Ziff

 • 211007_FIRMA_01
  211007_FIRMA_01
 • 211007_FIRMA_02
  211007_FIRMA_02
 • 211007_FIRMA_03
  211007_FIRMA_03
 • 211007_FIRMA_04
  211007_FIRMA_04
 • 211007_FIRMA_05
  211007_FIRMA_05
 • 211007_FIRMA_06
  211007_FIRMA_06
 • 211007_FIRMA_07
  211007_FIRMA_07
 • 211007_FIRMA_08
  211007_FIRMA_08
 • 211007_FIRMA_09
  211007_FIRMA_09
 • 211007_FIRMA_10
  211007_FIRMA_10
 • 211007_FIRMA_11
  211007_FIRMA_11
 • 211007_FIRMA_12
  211007_FIRMA_12
 • 211007_FIRMA_13
  211007_FIRMA_13
 • 211007_FIRMA_14
  211007_FIRMA_14
 • 211007_FIRMA_15
  211007_FIRMA_15
 • 211007_FIRMA_16
  211007_FIRMA_16
 • 211007_FIRMA_17
  211007_FIRMA_17
 • 211007_FIRMA_18
  211007_FIRMA_18
 • 211007_FIRMA_19
  211007_FIRMA_19
 • 211007_FIRMA_20
  211007_FIRMA_20
 • 211007_FIRMA_21
  211007_FIRMA_21
 • 211007_FIRMA_22
  211007_FIRMA_22
 • 211007_FIRMA_23
  211007_FIRMA_23
 • 211007_FIRMA_24
  211007_FIRMA_24
 • 211007_FIRMA_25
  211007_FIRMA_25
 • 211007_FIRMA_26
  211007_FIRMA_26
 • 211007_FIRMA_27
  211007_FIRMA_27
 • 211007_FIRMA_28
  211007_FIRMA_28
 • 211007_FIRMA_29
  211007_FIRMA_29
 • 211007_FIRMA_30
  211007_FIRMA_30
 • 211007_FIRMA_31
  211007_FIRMA_31
 • 211007_FIRMA_32
  211007_FIRMA_32
 • 211007_FIRMA_33
  211007_FIRMA_33
 • 211007_FIRMA_34
  211007_FIRMA_34
 • 211007_FIRMA_35
  211007_FIRMA_35
 • 211007_FIRMA_36
  211007_FIRMA_36
 • 211007_FIRMA_37
  211007_FIRMA_37
 • 211007_FIRMA_38
  211007_FIRMA_38
 • 211007_FIRMA_39
  211007_FIRMA_39
 • 211007_FIRMA_40
  211007_FIRMA_40
 • 211007_FIRMA_41
  211007_FIRMA_41
 • 211007_FIRMA_42
  211007_FIRMA_42
 • 211007_FIRMA_43
  211007_FIRMA_43

Komentáře

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Povolené HTML tagy: <a> <em> <strong>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování