Graffiti Boom 06 - Cheb / TRON

px

Projekt byl zahájen s časovým předstihem realizací nástěnné malby na boční stěně tělocvičny chebského gymnázia, která sousedí s budovou planetária. Tematicky ji ztvárnil Michal Škapa. Tomuto způsobu výzdoby přikládá chebská galerie zásadní význam, neboť takto vniklé práce mají nejen kvalitativní a estetickou hodnotu, ale působí i na generace školáků, kteří tak mají možnost vidět velkoryse pojatá díla s morálním i didaktickým obsahem.

Hlavni motiv malby je inspirován kresbou ze zlaté destičky podle návrhu manželky Carla Sagana – Lindy. Plaketa, kterou nesly na své palubě sondy Pioneer 10, a 11 obsahuje poselství pro případné setkání s mimozemskou civilizací. Najdeme na ní schematický nákres sluneční soustavy, polohu Slunce vztaženou k 14 vybraným pulsarům a středu Galaxie, schematický nákres neutrálního vodíku a obrázek sondy jako měřítko pro dvě postavy, muže a ženu jako zástupce lidstva. Pro přenesení kresby na zeď v reálné podobě použil Michal Škapa zcela výjimečně promítací projektor. Námět záměrně umístěný na tmavém pozadí hvězdné oblohy odkazuje k nekonečnosti vesmíru.

V levé části je doplněn graficky znázorněnou zprávou, kterou za pomocí jedniček a nul vyslal Radioteleskop v Arecibu na Portoriku. Zpráva z Areciba byla vyslána do vesmíru přes frekvenčně modulované rádiové vlny k výročí přestavby radioteleskopu 16. listopadu 1974. Byla směrována na kulovou hvězdokupu M13, nějakých 25 000 světelných let daleko. Pokud je zpráva přeložena do grafických znaků vytváří obraz, nebo jeho inverzi, samozřejmě bez informací o barvě, ta je zde zobrazena pouze pro lepší rozlišení jednotlivých symbolů, které obsahují základní informace - čísla od jedné do desíti, atomová čísla vodíku, uhlíku, dusíku, kyslíku a fosforu, které tvoří deoxyribonukleovou kyselinu (DNA), vzorce sacharidů a zásad v nukleotidech DNA, čísla nukleotidů v DNA a znázornění dvojité šroubovité struktury DNA, znázornění postavy člověka, rozměr (fyzická výška) průměrného muže a lidskou populaci na Zemi, znázornění sluneční soustavy, znázornění rádioteleskopu Arecibo a průměr talíře vysílací antény. Jelikož bude trvat 25 000 let, než zpráva dorazí do zamýšlených cílových hvězd (a dalších 25 000 let pro odpověď), byla zpráva Arecibo spíše ukázkou lidského technologického pokroku než skutečným pokusem o začátek komunikace s mimozemšťany. Ve skutečnosti, hvězdy v M13, kam byla zpráva mířena, v době kdy dorazí, už nebudou existovat. (zdroj Wikipedia).

Pravá část malby zobrazuje barevné spektrum, jehož prostřednictvím pozorujeme my tělesa ve vesmíru.


Graffiti Boom 06

Galerie výtvarného umění v Chebu za finanční podpory Města Chebu uskutečnila další ročník festivalu Graffiti Boom zaměřený na podporu mladého neformálního umění. Snahou celé akce je vytvářet ve městě živou galerii nástěnných maleb na vysoké umělecké úrovni. V době, kdy se omezeným způsobem investuje do výtvarných děl, které jsou součástí architektury, případně volného prostoru, je tento způsob určitou vhodnou alternativou. Do projektu jsou zapojeny veřejné instituce i soukromé subjekty, které poskytnou své budovy. Na oplátku jsou zde vytvořena výtvarně hodnotná díla působící nejen v kontextu městské výzdoby, ale umění obecně. Chebská galerie zde působí v roli iniciátora a garanta.

Graffiti Boom 06Graffiti Boom 06 / TRON - Cheb (27-28.6.2015) | foto © Jiří Gordon
Graffiti Boom 06 - TRON
Graffiti Boom 06 - TRON
Graffiti Boom 06 - TRON
Graffiti Boom 06 - TRON
Graffiti Boom 06 - TRON
Graffiti Boom 06 - TRON
Graffiti Boom 06 - TRON
Graffiti Boom 06 - TRON
Graffiti Boom 06 - TRON

Komentáře

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML tagy: <a> <em> <strong>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování