MĚSTEM POSEDLÍ

px

Výstavu MĚSTEM POSEDLÍ / STUCK ON THE CITY v prostorách Městské knihovny Galerie hlavního města Prahy do dnešního dne navštívilo téměř 20 000 návštěvníků. V současnosti největší evropská přehlídka představuje fenomén graffiti a street artu. Nejvýraznější osobnosti světové graffiti scény svá díla vytvořily speciálně pro pražskou výstavu.

Se svérázným vizuálním světem ulice se mohli návštěvníci možnost seznámit také prostřednictvím četných doprovodných programů či výstavního katalogu. Nejen o jednotlivých vizuálních stylech vycházejících z graffiti bude dne 18. ledna od 17 hodin v rámci poslední speciální komentované prohlídky hovořit kurátor výstavy Radek Wohlmuth. Lektorské oddělení Galerie hlavního města Prahy zároveň pořádá také interaktivní prohlídky výstavou s lektorkou Lucií Haškovcovou, na které je možné se objednat na telefonním čísle 606 612 987, dále je možná i individuální prohlídka (bez objednání) za stejně výhodných podmínek.

Návštěvníci by si neměli nechat ujít jedinečnou příležitost poznat tvorbu autorů AKAY, BATES, BIOR, BRAD DOWNEY, DELTA, EPOS 257, ESCIF, HONET, HORFE, HOW&NOSM, M-CITY, MASKER, OBIC, PASTA ONER, POET 73, POINT, REBEL INK, SMASH137, SPINO, SWOON, TRON, XDOG, ZEDZ.

„Tím, že v galerii autoři tvořili rovnou na zdi, má celá výstava ještě jeden z charakteristických parametrů graffiti, a to velmi omezenou životnost. Praha má tak alespoň na čas jedno z nejlepších muzeí světového street artu a graffiti v Evropě. Za pár týdnů bude zase pryč. Bude vymalováno. Doslova a do písmene“, k výstavě podotýká její kurátor.

Díky mimořádnému zájmu návštěvníků se stala výstava Městem posedlí jednou z nejúspěšnějších galerijních projektů minulého roku. Rekordy v návštěvnosti padaly i v jednotlivých dnech.


AKAY

Představitel stockholmské graffiti a streetartové scény. Začínal jako writer, momentálně pracuje spíš na aktivistické bázi. Vytvořil vlastní fiktivní ideologii, kterou propaguje prostřednictvím černých plakátovacích akcí. Pracuje s nápisy ve veřejném prostoru, ale umisťuje zde většinou věty se sociálně-společenským kontextem. Experimentuje i s „malbou“, ať už jde o mobilní přístroj na pořízení vlastní duhy nebo samovolně explodující plastové láhve s barvou.
www.akayism.org

BATES

Narodil se v Kodani, graffiti se věnuje od roku 1984. Procestoval s ním celou Evropu, ale i USA, Japonsko, Afriku nebo Nový Zéland. Je to jeden z nejvlivnějších writerů v Evropě. Je doslova uctíván pro svůj originální styl, osobité písmo, precizní linie a nenapodobitelnou barevnost. Své piecy prokládá charaktery ze světa pop-artu a komiksu. Přestože dává přednost malování venku, má za sebou několik autorských výstav a jeho práce je možné vidět i na plátně.
www.greatbates.com

BIOR

Pražská graffiti legenda. Progresivní, inspirativní a nekompromisní autor, který se prosazuje i jako abstraktní malíř. Graffiti pojímá jako otevřenou emotivní disciplínu. Sám vyznává projev založený na neřízené intuici – expresivní gestickou malbu, kterou akčním způsobem vrství přes sebe a volně kombinuje nejčastěji s principy koláže. Typický je pro něj výrazný kolorismus, smysl pro experiment a momentální improvizaci. Ve své tvorbě někdy vychází z vlastních básnických textů.

BRAD DOWNEY

Americký streetartista žijící v Berlíně. Absolvoval Slade School of Art v Londýně. Vyjadřuje se prostřednictvím malby, kresby, tzv. spontánních soch, filmu a uměleckých intervencí do veřejného prostoru. Jeho vizuálně přitažlivé a chytré práce, které pracují s momentem překvapení, bývají zaměřeny proti systému, společenským stereotypům a rutinnímu vnímání organismu města. Nesou v sobě stejně tak prvky sociologického výzkumu jako řízené provokace.
www.braddowney.com

DELTA

Evropská legenda a jeden z nejstarších účastníků výstavy. Jeho věk už překročil čtyřicítku. V 80. letech pionýr graffiti v Amsterdamu, velký propagátor 3D graffiti a inspirace pro několik generací writerů. Je typický svým příklonem k abstraktnímu technicistnímu vyjádření, geometrizujícím jazykem a pronikáním do prostoru. Škála jeho vyjadřovacích prostředků je široká, od maleb a projekcí, přes vytváření objektů, instalací, po koláže a asambláže.
www.deltainc.nl

EPOS 257

Jeden z nejoriginálnějších českých umělců. Začal jako writer, ale momentálně se víc zabývá intervencemi do veřejného prostoru. Typické jsou pro něj kriticky zaměřené, především sociálně a ekologicky motivované projekty v městském prostředí. Aktivně napadá společenské a systémové stereotypy, stejně jako reklamní průmysl. Způsoby jeho vyjadřování jsou různé, od akční malby pomocí paintballové pušky po prostorové instalace na principu land artu.
www.epos257.cz

ESCIF

Asi nejznámější writer ze španělské Valencie, který svou tvorbou dávno překročil hranice tradičního graffiti. V ulicích maluje od konce 90. let. Svými plošnými jednoduše stylizovanými figurálními kresbami s výraznou konturou trefně komentuje aktuální sociální a společenská témata. Nevyhýbá se ani politice nebo náboženství. Dokáže vynalézavě uplatnit svůj vytříbený smysl pro symbolické vyjádření, který ještě zvýrazňuje jeho oblíbené černobílé provedení.
www.streetagainst.com

HONET

Žije a pracuje v Paříži. S graffiti začal v roce 1988. Na začátku 90. let propadl tratím a vlakům a stal se jedním z jejich největších bomberů. Zanechal za sebou stopy v Evropě, ale i ve vzdálených městech jako jsou Moskva, Peking nebo Tokio. Má slabost pro pařížské katakomby a východní země. Graffiti nevnímá jen jako výsledný obraz, ale jako akci se symbolickou podstatou. Má výrazný grafický styl založený na čisté kresbě, jasné barevnosti a vykroužených liniích.
www.aventuresextraordinaires.fr

HORFE

Za posledních víc než deset let si získal velké jméno v Paříži, kde žije, a naplno rozvinul svůj talent. I o něm se píše jako o jednom z nejvlivnějších evropských writerů, především co se týče originality a inovativnosti. Jeho projev je založený na rychlé kresbě, redukci počtu barev, zvláštní surreálně-futuristické stylizaci a naivizujícím projevu, který nerespektuje aktuální trendy, ale naopak odkazuje k ranné newyorské produkci.
www.serviceaubar.com

HOW'N'NOSM

Graffiti dvojčata. Bratři Raoul a David se narodili v Baskicku, s graffiti se potkali v roce 1989 na předměstí Düsseldorfu a proslavili se v New Yorku, kam se přestěhovali o deset let později. Stali se členy legendární TAT's crew, což znamenalo přechod od tagování a vlaků k velkým nástěnným malbám a obrazům na plátně. Během několika posledních let si vypracovali vlastní styl, založený na kombinaci černé, červené a stříbrné barvy, výrazné lineární grafice a originální stylizaci.
www.howandnosm.com

M-CITY

Polský streetartista. Absolvent Akademie výtvarných umění v Gdaňsku, kde pracuje jako asistent v ateliéru malby. Přestože se věnuje také figurální tematice, jeho oblíbeným tématem jsou fascinující pohledy na město z ptačí perspektivy. Je typický precizní monumentální kresbou, černobílým koloritem a výrazně grafickou tvářností svých prací. Maluje na zdi, plátna, auta, vytváří instalace, navrhuje plakáty, ilustruje, v jeho arzenálu jsou šablony i samolepky.
www.m-city.org

MASKER

Absolvent Akademie výtvarných umění v Praze. První writer v České republice, který měl samostatnou výstavu ve státní galerii. Jeho komplikované, surrealismem nasáklé figurální kompozice, kterými ironicky komentuje civilizační návyky současné společnosti, oceňuje jak graffiti komunita, tak umělecká scéna. Získal cenu diváků na 1. mezinárodním graffiti a street art festivalu Names v Praze, Cenu Národní galerie 333 a je finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého.
www.masker1.net

OBIC

Jeden z nejstarších českých aktivních writers. Kromě graffiti se zabývá užitou grafikou, instalacemi, malbou a linorytem. Je to originální experimentátor s formou, který postupem času svůj vyzrálý monumentální projev posunul až někam do oblasti typografického purismu. Téměř úplně eliminoval expresivní práci s obrysy a barvami ve prospěch promyšlené vrstvené linearity a dokonale čistého tvaru. Jeho práce mají přitažlivost ornamentálního grafického labyrintu.
www.fotolog.com/obic

PASTA ONER

Malíř a grafik, jeden z průkopníků a propagátorů českého street artu a graffiti, vydavatel a šéfredaktor českého streetculture magazínu Clique, supervizor první knihy mapující vývoj českého graffiti a prvního domácího hraného filmu zabývajícího se fenoménem graffiti. Jeho tvorba je inspirována především americkým pop-artem. Typické jsou pro něj kombinování textu s obrazem, výrazná obrysová kresba, čistá barevnost a uplatňování postav z dětských komiksů.
www.pastaoner.cz

POET 73

Říkají o něm, že je berlínský originál, graffiti legenda, old school style king z Kreutzbergu, člen GFA crew. Narodil se v Západním Berlíně na začátku 70. let, o graffiti se začal zajímat ve dvanácti letech. Prošel prakticky všemi myslitelnými graffiti-„disciplínami“ od tagů přes vlaky a klasické piecy a začal malovat i na plátno. Je jedním z nejstarších, nejrespektovanějších a nejvlivnějších činných writerů v německé metropoli.
www.poet73.blogspot.cz

POINT

Legenda českého graffiti, člen DSK crew. První writer u nás, který absolvoval Akademii výtvarných umění. Pravidelný účastník oborových festivalů a výstav po celém světě. Formální experimentátor s výrazným smyslem pro monumentální vyjádření, jeden z prvních domácích autorů 3D graffiti a organizátor významných graffiti a streetartových akcí. V posledních letech se stylově posunul k hranicím geometrické abstrakce. Své práce úspěšně prezentuje v ulicích měst i v galeriích.
www.onepoint.cz

REBEL INK

Tříčlenná skupina /Luca Barcellona, Marco Klefisch, Rae Martini/ společně vytváří spontánní vizuální hybrid na pomezí graffiti, kaligrafie a ilustrace, přičemž spojujícím elementem je práce s textem. Přestože jednotliví autoři mohou pracovat i samostatně, bývá hnacím motorem jejich svérázného kolektivního freestylu právě vzájemná synergie, momentální inspirace a neortodoxní komunikace prostřednictvím různých médií.

SMASH137

Pochází z Basileje. S graffiti začal v roce 1990, je členem GTK crew. Bývá označován za jednoho z nejplodnějších writerů v Evropě. Přestože patří mezi autory, kteří se nezdráhají přenášet graffiti v prostoru galerie a v posledních letech maluje ve větší míře i na plátno, je to snad největší „styler“ na vlacích. Charakteristický je pro něj efektní, uvolněný a gestický rukopis s výrazným koloritem na pomezí lyrické abstrakce. O svých pracích mluví jako o autoportrétech.
www.smash137.com

SPINO

Writer s konceptuálním přesahem. Věnuje se převážně abstrahování, deformování a znečitelňování písma. Maluje na zdi, vlaky a plátna. Další sféru jeho zájmu tvoří videoprojekce a monumentální prostorové instalace vznikající za použití různých materiálů.

SWOON

Americká streetartistka. Studovala malbu na Pratt Institute v Brooklynu. Specializuje se na realistické černobílé, někdy částečně kolorované papírové vystřihovánky v životní velikosti. Předlohy k nim ručně kreslí a tiskne technikou linorytu. Obrazy pak lepí na zdi v ulicích. Většinou se věnuje figurální tematice, často zobrazuje ženy a děti. Její práce ohromuje jemností, precizností a přesnou emotivní kresbou se symbolickým nábojem. Prahu zná z doby studií v 90. letech a umí pár vět česky.
www.swooninprint.com

TRON

Autor, jehož grafický projev je tak neodmyslitelně spjat s českou nezávislou scénou, že se někdy trochu zapomíná na jeho umělecké kvality. Člen legendárních DSK i kontroverzních CAP. Společně s Cakesem a Romeem v roce 2000 účastník proslulého graffiti-tripu do New Yorku. Maluje na zdi i plátna, vytváří instalace, z grafických technik inklinuje k sítotisku. Charakteristické je pro něj kombinování abstraktních ploch a charakterů, které v poslední době zmnožuje a vrství.
www.834.cz

XDOG

Základ svěžího projevu tohoto stále aktivního writera tvoří výbušná směs kritického sarkasmu, smyslu pro humor a malby, která má kořeny stejně tak v naivním umění jako v animovaných pohádkách pro děti nebo v kreslených vtipech. Jeho práce, které mají často výraznou pointu, sice na jedné straně vzbuzují úsměv, ale nevyhýbají se ani nevybíravým komentářům na účet dnešní společnosti. Nezakládá si na vybroušené formě, ale na sdělení, stejně jako dává přednost krysím místům před galeriemi.
www.fotolog.com/xdoog

ZEDZ

Absolvent Gerrit Rietveld Art Academy v Amsterdamu. Výrazný představitel evropského geometrizujícího stylu s přirozeným zájmem o prostor. Maluje, vytváří objekty a rozměrné instalace, které se nacházejí na pomezí architektonických kompozic. Charakterizují ho především pravoúhlost, až inženýrská tvarová a proporční čistota a cit pro rafinovaná skladebná schémata. Mezi sféry jeho zájmu kromě graffiti patří i grafický, oděvní a produktový design, ale třeba také ilustrace.
www.zedz.org

MĚSTEM POSEDLÍ / STUCK ON THE CITY

MĚSTEM POSEDLÍ - GHMP (Městská knihovna), Praha (1.12.2012) | foto © Đuke, Ziff

 • Mestem_Posedli_001
  Mestem_Posedli_001
 • Mestem_Posedli_002
  Mestem_Posedli_002
 • Mestem_Posedli_003
  Mestem_Posedli_003
 • Mestem_Posedli_004
  Mestem_Posedli_004
 • Mestem_Posedli_005
  Mestem_Posedli_005
 • Mestem_Posedli_006
  Mestem_Posedli_006
 • Mestem_Posedli_007
  Mestem_Posedli_007
 • Mestem_Posedli_008
  Mestem_Posedli_008
 • Mestem_Posedli_009
  Mestem_Posedli_009
 • Mestem_Posedli_010
  Mestem_Posedli_010
 • Mestem_Posedli_011
  Mestem_Posedli_011
 • Mestem_Posedli_012
  Mestem_Posedli_012
 • Mestem_Posedli_013
  Mestem_Posedli_013
 • Mestem_Posedli_014
  Mestem_Posedli_014
 • Mestem_Posedli_015
  Mestem_Posedli_015
 • Mestem_Posedli_016
  Mestem_Posedli_016
 • Mestem_Posedli_017
  Mestem_Posedli_017
 • Mestem_Posedli_018
  Mestem_Posedli_018
 • Mestem_Posedli_019
  Mestem_Posedli_019
 • Mestem_Posedli_020
  Mestem_Posedli_020
 • Mestem_Posedli_021
  Mestem_Posedli_021
 • Mestem_Posedli_022
  Mestem_Posedli_022
 • Mestem_Posedli_023
  Mestem_Posedli_023
 • Mestem_Posedli_024
  Mestem_Posedli_024
 • Mestem_Posedli_025
  Mestem_Posedli_025
 • Mestem_Posedli_026
  Mestem_Posedli_026
 • Mestem_Posedli_027
  Mestem_Posedli_027
 • Mestem_Posedli_028
  Mestem_Posedli_028
 • Mestem_Posedli_029
  Mestem_Posedli_029
 • Mestem_Posedli_030
  Mestem_Posedli_030
 • Mestem_Posedli_031
  Mestem_Posedli_031
 • Mestem_Posedli_032
  Mestem_Posedli_032
 • Mestem_Posedli_033
  Mestem_Posedli_033
 • Mestem_Posedli_034
  Mestem_Posedli_034
 • Mestem_Posedli_035
  Mestem_Posedli_035
 • Mestem_Posedli_036
  Mestem_Posedli_036
 • Mestem_Posedli_037
  Mestem_Posedli_037
 • Mestem_Posedli_038
  Mestem_Posedli_038
 • Mestem_Posedli_039
  Mestem_Posedli_039
 • Mestem_Posedli_040
  Mestem_Posedli_040
 • Mestem_Posedli_041
  Mestem_Posedli_041
 • Mestem_Posedli_042
  Mestem_Posedli_042
 • Mestem_Posedli_043
  Mestem_Posedli_043
 • Mestem_Posedli_044
  Mestem_Posedli_044
 • Mestem_Posedli_045
  Mestem_Posedli_045
 • Mestem_Posedli_046
  Mestem_Posedli_046
 • Mestem_Posedli_047
  Mestem_Posedli_047
 • Mestem_Posedli_048
  Mestem_Posedli_048
 • Mestem_Posedli_049
  Mestem_Posedli_049
 • Mestem_Posedli_050
  Mestem_Posedli_050
 • Mestem_Posedli_051
  Mestem_Posedli_051
 • Mestem_Posedli_052
  Mestem_Posedli_052
 • Mestem_Posedli_053
  Mestem_Posedli_053
 • Mestem_Posedli_054
  Mestem_Posedli_054
 • Mestem_Posedli_055
  Mestem_Posedli_055
 • Mestem_Posedli_056
  Mestem_Posedli_056
 • Mestem_Posedli_057
  Mestem_Posedli_057
 • Mestem_Posedli_058
  Mestem_Posedli_058
 • Mestem_Posedli_059
  Mestem_Posedli_059
 • Mestem_Posedli_060
  Mestem_Posedli_060
 • Mestem_Posedli_061
  Mestem_Posedli_061
 • Mestem_Posedli_062
  Mestem_Posedli_062
 • Mestem_Posedli_063
  Mestem_Posedli_063
 • Mestem_Posedli_064
  Mestem_Posedli_064
 • Mestem_Posedli_065
  Mestem_Posedli_065
 • Mestem_Posedli_066
  Mestem_Posedli_066
 • Mestem_Posedli_067
  Mestem_Posedli_067
 • Mestem_Posedli_068
  Mestem_Posedli_068
 • Mestem_Posedli_069
  Mestem_Posedli_069
 • Mestem_Posedli_070
  Mestem_Posedli_070
 • Mestem_Posedli_071
  Mestem_Posedli_071
 • Mestem_Posedli_072
  Mestem_Posedli_072
 • Mestem_Posedli_073
  Mestem_Posedli_073
 • Mestem_Posedli_074
  Mestem_Posedli_074
 • Mestem_Posedli_075
  Mestem_Posedli_075
 • Mestem_Posedli_076
  Mestem_Posedli_076
 • Mestem_Posedli_077
  Mestem_Posedli_077
 • Mestem_Posedli_078
  Mestem_Posedli_078
 • Mestem_Posedli_079
  Mestem_Posedli_079
 • Mestem_Posedli_080
  Mestem_Posedli_080
 • Mestem_Posedli_081
  Mestem_Posedli_081
 • Mestem_Posedli_082
  Mestem_Posedli_082
 • Mestem_Posedli_083
  Mestem_Posedli_083
 • Mestem_Posedli_084
  Mestem_Posedli_084
 • Mestem_Posedli_085
  Mestem_Posedli_085
 • Mestem_Posedli_086
  Mestem_Posedli_086
 • Mestem_Posedli_087
  Mestem_Posedli_087
 • Mestem_Posedli_088
  Mestem_Posedli_088
 • Mestem_Posedli_089
  Mestem_Posedli_089
 • Mestem_Posedli_090
  Mestem_Posedli_090
 • Mestem_Posedli_091
  Mestem_Posedli_091
 • Mestem_Posedli_092
  Mestem_Posedli_092
 • Mestem_Posedli_093
  Mestem_Posedli_093
 • Mestem_Posedli_094
  Mestem_Posedli_094
 • Mestem_Posedli_095
  Mestem_Posedli_095
 • Mestem_Posedli_096
  Mestem_Posedli_096
 • Mestem_Posedli_097
  Mestem_Posedli_097
 • Mestem_Posedli_098
  Mestem_Posedli_098
 • Mestem_Posedli_099
  Mestem_Posedli_099
 • Mestem_Posedli_100
  Mestem_Posedli_100
 • Mestem_Posedli_101
  Mestem_Posedli_101
 • Mestem_Posedli_102
  Mestem_Posedli_102
 • Mestem_Posedli_103
  Mestem_Posedli_103
 • Mestem_Posedli_104
  Mestem_Posedli_104
 • Mestem_Posedli_105
  Mestem_Posedli_105
 • Mestem_Posedli_106
  Mestem_Posedli_106
 • Mestem_Posedli_107
  Mestem_Posedli_107
 • Mestem_Posedli_108
  Mestem_Posedli_108
 • Mestem_Posedli_109
  Mestem_Posedli_109
 • Mestem_Posedli_110
  Mestem_Posedli_110
 • Mestem_Posedli_111
  Mestem_Posedli_111
 • Mestem_Posedli_112
  Mestem_Posedli_112
 • Mestem_Posedli_113
  Mestem_Posedli_113
 • Mestem_Posedli_114
  Mestem_Posedli_114
 • Mestem_Posedli_115
  Mestem_Posedli_115
 • Mestem_Posedli_116
  Mestem_Posedli_116
 • Mestem_Posedli_117
  Mestem_Posedli_117
 • Mestem_Posedli_118
  Mestem_Posedli_118
 • Mestem_Posedli_119
  Mestem_Posedli_119
 • Mestem_Posedli_120
  Mestem_Posedli_120
 • Mestem_Posedli_121
  Mestem_Posedli_121
 • Mestem_Posedli_122
  Mestem_Posedli_122
 • Mestem_Posedli_123
  Mestem_Posedli_123
 • Mestem_Posedli_124
  Mestem_Posedli_124
 • Mestem_Posedli_125
  Mestem_Posedli_125
 • Mestem_Posedli_126
  Mestem_Posedli_126
 • Mestem_Posedli_127
  Mestem_Posedli_127
 • Mestem_Posedli_128
  Mestem_Posedli_128
 • Mestem_Posedli_129
  Mestem_Posedli_129
 • Mestem_Posedli_130
  Mestem_Posedli_130
 • Mestem_Posedli_131
  Mestem_Posedli_131
 • Mestem_Posedli_132
  Mestem_Posedli_132
 • Mestem_Posedli_133
  Mestem_Posedli_133
 • Mestem_Posedli_134
  Mestem_Posedli_134
 • Mestem_Posedli_135
  Mestem_Posedli_135
 • Mestem_Posedli_136
  Mestem_Posedli_136
 • Mestem_Posedli_137
  Mestem_Posedli_137
 • Mestem_Posedli_138
  Mestem_Posedli_138
 • Mestem_Posedli_139
  Mestem_Posedli_139
 • Mestem_Posedli_140
  Mestem_Posedli_140
 • Mestem_Posedli_141
  Mestem_Posedli_141
 • Mestem_Posedli_142
  Mestem_Posedli_142
 • Mestem_Posedli_143
  Mestem_Posedli_143
 • Mestem_Posedli_144
  Mestem_Posedli_144
 • Mestem_Posedli_145
  Mestem_Posedli_145
 • Mestem_Posedli_146
  Mestem_Posedli_146
 • Mestem_Posedli_147
  Mestem_Posedli_147
 • Mestem_Posedli_148
  Mestem_Posedli_148
 • Mestem_Posedli_149
  Mestem_Posedli_149
 • Mestem_Posedli_150
  Mestem_Posedli_150

Komentáře

nevite prosim vas jestli bude

nevite prosim vas jestli bude jeste nekdy do konce vystavy vstup zdarma ?

bohuzel, do konce vystavy se

bohuzel, do konce vystavy se uz nekona zadna akce se vstupem zdarma

18. ledna od 17.00 poslední komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Radkem Wohlmuthem

diky mooooc !

diky mooooc !

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Povolené HTML tagy: <a> <em> <strong>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování