Právní problémy okolo MP3

px

Pokud chceme mluvit o empétrojce a jejím používání, nemůžeme vynechat ani jednu ze společensky nejdiskutovanějších stránek věci, totiž stránku právní.

Ze strany mamutích vydavatelství padají na digitalizovanou muziku vlny kritiky a z někdy poměrně afektované rétoriky se dovídáme, jak jim touto cestou unikají milionové zisky.

Na druhou stranu příznivci empétrojek argumentují vysokou cenou originálních CD, pokud máte tři oblíbence na hudební scéně a každý z nich vydá tři alba přijde vás jejich legální poslech (z koupených CD) na něco okolo čtyř tisíc korun. Jestliže budete mít navíc tu smůlu a jeden z vašich miláčků bude stát na vrcholu komerčního žebříčku, tak za jeho album zaplatíte minimálně 600 Kč. Dokážete si tedy představit, jak může vaším rozpočtem zahýbat nějaký popový predátor. A nakonec se také může stát, že se vám z celého alba líbí tři písničky, to už vypadá na trochu drahý špás ne?

Jak je to vlastně s autorskými právy, co všechno můžete udělat aniž byste je porušili, co vám hrozí v případě jejich porušení a jak budou tedy chráněna i vaše práva, pokud se pustíte do vytváření nějakých statků.

Česká republika podobně jako mnoho dalších zemí uzákonila ochranu práv k duševnímu vlastnictví, tedy k nehmotným statkům. Do této kategorie spadají zejména práva autorů k jejich dílům, ochrana práv výkonných umělců k jejich výkonům a ochrana práv zvukových a zvukově obrazových záznamů a rozhlasových a televizních organizací k jejich záznamům.

Hlavním zdrojem z něhož autorské právo vychází je zákon č. 35/1965 Sb., který se týká děl literárních, vědeckých a uměleckých. Autorský zákon jako takový byl později novelizován a v plném znění je zahrnut - zákon č. 175/1996 Sb..

Práva autora

Obsah práv autorů vymezuje § 12. Výše zmíněného zákona. Přesněji jde o právo na ochranu autorství, na nedotknutelnost díla a pokud dílo užívá jiná osoba jde potom o to, aby nedošlo ke snižování hodnoty díla. Paragraf dále upravuje právo nakládat s dílem (uveřejnit jej, udělit svolení k užití a právo na odměnu za něj).

Práva výrobců, nahrávacích společností a rozhlasových a televizních organizací

V paragrafu 45 citovaného zákona jsou zmíněna oprávnění výrobců zvukových záznamů a v paragrafu 46 najdeme práva rozhlasových a televizních organizací.

Souhlas oprávněných subjektů (vlastníků autorských práv) je nutný vždy, pokud je záznam užit veřejně. To znamená, že si nemůžete koupit CD rozmnožit je a bez souhlasu autora (nebo jiného vlastníka autorských práv) je rozšiřovat, aniž byste porušovali zákon.

Veřejné šíření díla

Co se týče veřejného šíření díla máme před sebou širokou škálu možností počínaje fyzickým rozšiřováním zvukového záznamu (prodej, půjčování, pronájem), konče veřejnými produkcemi, šířením rozhlasem, televizí, kabelem, satelitem a v neposlední řadě i internetem. Co z toho vyplývá? Uživatelem autorského zákona se stáváte, pokud děláte s koupeným CD cokoli jiného, než že je používáte pro vlastní potřebu. Pokud začnete používat dílo nad rámec vlastních potřeb, je vaší povinností zajistit si potřebný souhlas všech autorů a vlastníků práv.

"Piráty", tedy těmi, co porušují zákon se stáváte (nejčastější případy porušení zákona v souvislosti s MP3 soubory).

  • Když užíváte neoprávněně pro vlastní potřebu dílo chráněné autorským zákonem.
  • Pokud bez patřičných práv výše zmíněné dílo rozšiřujete (například umístíte na svou stránku odkaz na díla chráněná autorským zákonem).
  • Pokud s chráněným dílem neoprávněně obchodujete za účelem vlastního obohacení.

Jak se na to dívá zákon?

"Trestného činu porušování autorského práva dle § 152 tr. zák. se dopustí ten, kdo: s dílem, které je předmětem ochrany podle práva autorského, nebo výkonem výkonného umělce, zvukovým či obrazovým záznamem nebo rozhlasovým či televizním pořadem, které jsou předmětem práva příbuzného právu autorskému, neoprávněně nakládá způsobem, který přísluší autoru, výkonnému umělci, výrobci zvukového či obrazového záznamu, rozhlasové či televizní organizaci nebo jinému nositeli těchto práv, anebo jinak tato práva porušuje."

Jak je to s postihy?


Mnohé asi překvapí, že zákon má na potírání pirátů celkem hrozivou metlu, to že ji nedokáže uplatnit v praxi, je věc jiná. Ten kdo se prohřeší proti výše zmíněné liteře zákona, si může jít sednout do chládku až na dva roky. Pokud navíc získáte takovou trestnou činností značný prospěch, nebo ji budete provozovat ve značném rozsahu, pobudete si ve vězení až pět let (krom toho vám hrozí i peněžitý trest a propadnutí věci).

Jestliže společenská nebezpečnost vaší činnosti nedosáhne intenzity trestného činu, je vaše konání posuzováno jako přestupek a můžete být pokutováni až do výše 3 000 kč. Pro vaši informaci za Czákovou 1 000 Kč, za Machálkovou 2 000 Kč a za Gotta a Maximum Turbulence rovnou dva roky na tvrdo (na Káju se nešahá a masovou kulturu je třeba podporovat :-)).

Abych nezapomněl závěrem užitečná informace: NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ !!!!!!!!

§Kalif§

Komentáře

reason je

reason je lepsiii.............

Dík za informaci

Dík za informaci

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML tagy: <a> <em> <strong>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování