REVOLTA STYLEM

px

Od roku 2008 vzniká pod hlavičkou sociologického nakladatelství SLON kniha REVOLTA STYLEM - Hudební subkultury mládeže v České republice. Kniha je hloubkovou sondou do čtyř nejznámějších hudebních stylů v ČR a to punk, skinheads, techno a hiphop. Sekci hiphop zde představuje Anna Oravcová částí nazvanou Underground českého hip hopu. V tomto čase by měla již finišovat do tisku tak můžete pomalu připravovat místo v knihovně.

REVOLTA STYLEM - Hudební subkultury mládeže v České republice

Autor: Kolářová Marta (ed.)
Nakladatelství: Sociologické nakladatelství (SLON)
Edice: Knižnice Sociologické aktuality, 24
1. vydání: 27.6.2012
ISBN: 978-80-7419-060-5
EAN: 9788074190605
Vazba: V2
Stran: 280
Cena: 390,-

Anotace

Kniha se zabývá fenoménem subkultur, konkrétně vybraných hudebních subkultur mládeže v současné České republice. Představuje tradiční i současné teorie a přístupy ke studiu subkultur, a to jak v zahraničí, tak i v českém a postsocialistickém kontextu. Věnuje se především otázkám hodnot a politizace subkultur, jejich vnitřní diferenciaci a vztahu k sociální struktuře a alternativnímu životnímu stylu. Pro empirický výzkum si autorky a autor vybrali čtyři nejznámější hudební subkultury - punk, skinheads, techno a hip hop.

Jako hlavní zdroj dat jim sloužily hloubkové i neformální rozhovory s příslušníky subkultur, zúčastněné pozorování a analýza médií vytvářených subkulturami (ziny, diskusní weby, texty písní apod.). Kvalitativní výzkum je založen na pohledu zevnitř, který nahlíží problematiku hudebních subkultur mládeže ve světle vnitřních významů a interpretací členů subkulturních uskupení. Empirické studie představují vývoj jednotlivých subkultur v českém prostředí a zahraniční vlivy, dále popisují subkulturní styl z hlediska oblečení, hudby, tance, aktivit apod., prezentují postoje subkulturní mládeže k politice, konzumaci drog, náboženství, ideologiím, a také vnímání struktury vlastní skupiny. Závěrečná komparace sleduje především tři hlavní oblasti hudebních subkultur mládeže. Zkoumá především, jaké mladí lidé v subkulturách vyznávají hodnoty a konkrétně politické hodnoty, zda zkoumané subkultury přesahují do kontrakultur a jak se staví k mainstreamové kultuře. Dále se zaměřuje na strukturu subkultur, a to jak vnitřní hierarchizaci a dělení na základě subkulturního kapitálu, tak i vztah ke stratifikaci společnosti, konkrétně se zabývá třídní a genderovou diferenciací.

V neposlední řadě porovnává životní styl mladých lidí v jednotlivých hudebních subkulturách, jenž vyplňuje především volný čas a zahrnuje i konzumaci drog a utváření komunity. Pokouší se také odpovědět na otázku, nakolik jsou české hudební subkultury mládeže tradiční či postsubkulturní a jakými specifiky se v postsocialistické společnosti vyznačují. Revolta subkulturní mládeže – vyjadřuje se jen stylem? Jaký je svět očima punkerů, skinheadů, technařů a hiphoperů? Jsou české hudební subkultury mládeže tradiční nebo postsubkulturní? Je punk skutečně mrtev? Skinheads – nic než národ? Co je pravdy na tom, že techno je alternativní konzum? Existuje nekomerční, undergroundový hip hop? Vychází v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR.

REVOLTA STYLEM - Hudební subkultury mládeže v České republice

Komentáře

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML tagy: <a> <em> <strong>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování