Jan Kaláb - Point / Děravé plány

px

Ve čtvrtek 6. června odstartovala v The Chemistry Gallery za podpory občanského sdružení Trafačka další samostatná výstava legendy české graffiti scény Jana Kalába (*1978), který se už podruhé za sebou představuje obsáhlou sérií abstraktních maleb na plátně. Roku 2008 samostatnou výstavou POINT Shop a především o tři roky později Křížením planet ve své domovské Trafačce dokázal, že jeho doménou nejsou jen venkovní velkoformátová malba nebo objekty a prostorové realizace z písmen v ulicích, ale stále intenzivněji se prosazuje i jako malíř závěsných obrazů, při jejichž vytváření používá hlavně akryl a airbrush. Výstava Děravé plány je ukázkou další etapy jeho vývoje, založené na světě prostorových průniků, geometrického řádu, harmonii a osobité estetice.

Jan Kaláb, jako writer známý také pod jmény Cakes, Splesh či Point, se narodil v Praze. Prošel pražskou VŠUP (Ateliér architektury Evy Jiřičné, Ateliér sochařství Jiřího Beránka) a absolvoval AVU (Ateliér kresby Jitky Svobodové). Za svou kariéru vystavoval a účastnil se festivalů umění v Brazílii, Rusku, Číně, USA, Německu, Velké Británii, Nizozemsku, Polsku, Bulharsku či Švédsku. Mezi nejvýraznější patří i expozice Metropolis v čínské Shanghai roku 2010 na mezinárodní výstavě EXPO přímo v prostorách českého pavilonu.

Roku 2006 se stal zakladatelem pražského "chrámu svobody" Trafačky, industriální galerie s velkokapacitní halou, třiceti ateliéry v sousedství pavlačového domu v prostorách bývalé vysočanské trafostanice. Tato budova se stala komunitním centrem se stále rostoucím vlivem na výtvarnou a kulturní scénu. Jan Kaláb patří také mezi nejvýznamnější propagátory graffiti v Čechách, zásadně se roku 2008 podílel na vzniku prvního Mezinárodního street art a graffiti festivalu NAMES (Trafačka, Hala C a 12 pražských fasád) a v loňském roce pak na mezinárodní výstavě streetartu a graffiti Městem posedlí (Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna).

Prostor The Chemistry Gallery pojímá v průběhu Děravých plánů autor svérázným a komplexním způsobem. Nad obsáhlou sérii abstraktních malířských pláten je vnitřní prostor galerie vybaven i autorskými prostorovými objekty, které na sérii prezentovaných obrazů tematicky navazují. Výraznou změnu doznává i exteriér The Chemistry Gallery. Na přilehlé pěší komunikaci je instalován dominantní sochařský objekt, viditelný jak ze širokého okolí, tak při průjezdu po pražské magistrále. Nejvýraznějším vizuálním stimulem a doslova "atrakcí" se však stává autorsky pojednaná fasáda budovy galerie - Jan Kaláb po dobu trvání výstavy "zdobí" exteriérovou plochu galerie velkoformátovou nástěnnou malbou, která z dálky láká a průhledy do interiéru zve diváka k estetickému zážitku.

Historik umění Radek Wohlmuth, autor úvodního slova v katalogu k výstavě o něm napsal: „... Jestli Jan Kaláb opravdu něčím byl, je a bude - tak tedy v první řadě bytostným writerem. A zůstává jím i jako malíř… Dvojdomá pozice, kombinující zkušenost writera a zároveň vysokoškolsky vzdělaného umělce, spolu s celosvětovým trendem, který tuto oblast vizuální kultury postupně přivedl z ulic a sídlišť také na půdu respektovaných kulturních center, zřejmě patří mezi důvody, proč ani Jan Kaláb nevnímá tato dvě prostředí antagonisticky, ale galerijní prostor prostě přijímá jako další výzvu. Vždyť i svůj první 3D piece shodou okolností vytvořil právě v rámci výstavy Fragments 4 v prestižní pražské galerii Mánes. Graffiti pro něj navíc představuje především jazyk a k tomu svět sám o sobě, který symbolizuje daleko spíš otevřený životní styl a svobodný prostor pro vlastní vyjádření než dogmatickou, do sebe uzavřenou subkulturu, podmíněnou sociálním kontextem a nepřestupnými komunitními pravidly. Prostřednictvím soustředného oblého tvarosloví na svých plátnech dělí a zachycuje prostor pomocí vrstvených ploch, které paradoxně nedefinuje hmota, ale naopak její absence - prázdnota. Tento princip téměř doslovně ilustruje několik skutečně perforovaných pláten skládaných na sebe. Základ jeho kompozic tedy netvoří fyzický objekt ve smyslu zobrazené konstrukce nebo zachycený stav těles jako odraz momentální věcné dispozice, nýbrž postupně a uvědoměle se otevírající prostor, jinými slovy cesta, která cyklickými výkruty směřuje k temnému průhledu v dálce. Ani ten však evidentně není materiální podstaty. Jeho hlavní tvárnou substancí je hloubka a formujícím obrysovým útvarem kruh. Je to tedy jen ztělesnění další podoby nekonečna, které je ve skutečnosti Kalábovým ústředním tématem.“

Výstavu dokumentuje souběžně vydaný stejnojmenný katalog a kolekce sítotisků spolu s bohatým doprovodným programem.


JAN KALÁB: POINT - DĚRAVÉ PLÁNY

6. 6. - 7. 7. 2013
The Chemistry, Bubenská 1477/1, Praha 7 - Holešovice

Vystavující: Jan Kaláb

Doprovodný program

6. 6. 2013 | 19:00

Vernisáž výstavy.
DJs: Pavel Bidlo, Robot, Jorgos

8. 6. 2013 | 19:00

Pražská muzejní noc (komentovaná prohlídka s autorem, živá hudba, vizuální mapping, workshop pro děti).

13. 6. 2013 | 18:00

Komentovaná prohlídka s autorem.

15. 6. 2013 | 14:00

Kreativní malířský workshop pro děti vedený Janem Kalábem.

21. 6. 2013 | 18.00

Křest katalogu k výstavě.
www.facebook.com/events/266767633465262

22. 6. 2013 | 14:00

Kreativní malířský workshop pro děti vedený Janem Kalábem.

POINT - DĚRAVÉ PLÁNYJan Kaláb: Point / Děravé plány - Chemistry Gallery, Praha (6.6.2013) | foto © Ziff, Đuke

 • 130606_DeravePlany_01
  130606_DeravePlany_01
 • 130606_DeravePlany_02
  130606_DeravePlany_02
 • 130606_DeravePlany_03
  130606_DeravePlany_03
 • 130606_DeravePlany_04
  130606_DeravePlany_04
 • 130606_DeravePlany_05
  130606_DeravePlany_05
 • 130606_DeravePlany_06
  130606_DeravePlany_06
 • 130606_DeravePlany_07
  130606_DeravePlany_07
 • 130606_DeravePlany_08
  130606_DeravePlany_08
 • 130606_DeravePlany_09
  130606_DeravePlany_09
 • 130606_DeravePlany_10
  130606_DeravePlany_10
 • 130606_DeravePlany_11
  130606_DeravePlany_11
 • 130606_DeravePlany_12
  130606_DeravePlany_12
 • 130606_DeravePlany_13
  130606_DeravePlany_13
 • 130606_DeravePlany_14
  130606_DeravePlany_14
 • 130606_DeravePlany_15
  130606_DeravePlany_15
 • 130606_DeravePlany_16
  130606_DeravePlany_16
 • 130606_DeravePlany_17
  130606_DeravePlany_17
 • 130606_DeravePlany_18
  130606_DeravePlany_18
 • 130606_DeravePlany_19
  130606_DeravePlany_19
 • 130606_DeravePlany_20
  130606_DeravePlany_20
 • 130606_DeravePlany_21
  130606_DeravePlany_21
 • 130606_DeravePlany_22
  130606_DeravePlany_22
 • 130606_DeravePlany_23
  130606_DeravePlany_23
 • 130606_DeravePlany_24
  130606_DeravePlany_24
 • 130606_DeravePlany_25
  130606_DeravePlany_25
 • 130606_DeravePlany_26
  130606_DeravePlany_26
 • 130606_DeravePlany_27
  130606_DeravePlany_27
 • 130606_DeravePlany_28
  130606_DeravePlany_28
 • 130606_DeravePlany_29
  130606_DeravePlany_29
 • 130606_DeravePlany_30
  130606_DeravePlany_30
 • 130606_DeravePlany_31
  130606_DeravePlany_31
 • 130606_DeravePlany_32
  130606_DeravePlany_32
 • 130606_DeravePlany_33
  130606_DeravePlany_33
 • 130606_DeravePlany_34
  130606_DeravePlany_34
 • 130606_DeravePlany_35
  130606_DeravePlany_35
 • 130606_DeravePlany_36
  130606_DeravePlany_36
 • 130606_DeravePlany_37
  130606_DeravePlany_37
 • 130606_DeravePlany_38
  130606_DeravePlany_38
 • 130606_DeravePlany_39
  130606_DeravePlany_39
 • 130606_DeravePlany_40
  130606_DeravePlany_40
 • 130606_DeravePlany_41
  130606_DeravePlany_41
 • 130606_DeravePlany_42
  130606_DeravePlany_42
 • 130606_DeravePlany_43
  130606_DeravePlany_43
 • 130606_DeravePlany_44
  130606_DeravePlany_44
 • 130606_DeravePlany_45
  130606_DeravePlany_45
 • 130606_DeravePlany_46
  130606_DeravePlany_46
 • 130606_DeravePlany_47
  130606_DeravePlany_47
 • 130606_DeravePlany_48
  130606_DeravePlany_48
 • 130606_DeravePlany_49
  130606_DeravePlany_49
 • 130606_DeravePlany_50
  130606_DeravePlany_50
 • 130606_DeravePlany_51
  130606_DeravePlany_51
 • 130606_DeravePlany_52
  130606_DeravePlany_52
 • 130606_DeravePlany_53
  130606_DeravePlany_53
 • 130606_DeravePlany_54
  130606_DeravePlany_54
 • 130606_DeravePlany_55
  130606_DeravePlany_55
 • 130606_DeravePlany_56
  130606_DeravePlany_56
 • 130606_DeravePlany_57
  130606_DeravePlany_57
 • 130606_DeravePlany_58
  130606_DeravePlany_58
 • 130606_DeravePlany_59
  130606_DeravePlany_59
 • 130606_DeravePlany_60
  130606_DeravePlany_60
 • 130606_DeravePlany_61
  130606_DeravePlany_61
 • 130606_DeravePlany_62
  130606_DeravePlany_62
 • 130606_DeravePlany_63
  130606_DeravePlany_63

Komentáře

!!Bravo,pane Kaláb!!

!!Bravo,pane Kaláb!!

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Povolené HTML tagy: <a> <em> <strong>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování