ZEBONE - Another Yard

px

V rámci letošního devátého ročníku Graffiti Boom v Chebu proběhla tradičně i výstava v Malé galerii GAVU Cheb. Tentokrák zde pražský Zeb One představil svůj Another Yard.

Anglické substantivum yard označuje v graffiti komunitě specifické místo – uzavřený prostor, který slouží k odstávce vlakových souprav. Magie tohoto prostředí zůstává pro většinu z nás zahalena, u těch zasvěcených však jeho atmosféra vyvolává tvůrčí nadšení a je pro ně až jakousi rajskou zahradou představivosti i výtvarných ambic. V názvu výstavy ale tento termín nese poněkud jiný význam: s časem se leccos mění a také Zeb One (1982) v posledních letech směřuje někam, kde už je to tak trochu „jinej yard“. Patří totiž k těm několika málo autorům, kteří dokázali svou předchozí zkušenost s graffiti uplatnit originálním způsobem i ve své volné tvorbě a rozvíjet v ní jeho základní myšlenku, tj. práci s písmem.

Písmo jako nositel informace funguje ovšem pouze za předpokladu, že mu rozumíme, jinak se stává pouhou vizuální skladbou singulárních prvků. Právě v graffiti však bývá natolik stylizované, že obtížně dešifrujeme samotné znaky, natož pak sdělení, která nesou. Přesto je zpravidla každý schopen přiznat soustavě abstrahovaných linií, tvarů a křivek určitou vizuální působivost. Z písma se stává obraz. Postupným rozvíjením písma udržel Zeb One kontinuitu tvůrčí práce. Nikdy příliš nesledoval výtvarné trendy, jeho osobní názor a invenci postupně formovalo graffiti, pouliční umělecká scéna, ale i obdiv k estetické kvalitě půdorysných plánů, jak je známe z urbanismu a architektury. Snaha o co nejčistší formu bez gestických a emočních prvků ho nakonec logicky ukotvila v geometricko-abstraktním projevu vycházejícím z typografie.

Klidná a soustředěná malba, při níž autor klade důraz na maximální dokonalost provedení, vzniká s puristickou představou absolutního díla. Předchází jí kresebná skica ověřující proporční vztahy, kterou pak autor s dokonalou přesností mechanicky převede na plátno. Postupem času si vypracoval striktně definovaný postup práce, jehož součástí je například vodorovná poloha malířské podložky nebo pořadí, v jakém se nanášejí a vykrývají jednotlivé barevné plochy. Během celého zdlouhavého procesu, náročného na trpělivost, musí být malba neustále pod racionální kontrolou; dokončené dílo pak budí dojem, že ani nevzniklo lidskou rukou. Mělký prostor obrazu je artikulován jednotlivými plochami a barvami, které jsou navzájem provázané. Ačkoli se zdá, že jde především o ryze optické působení abstraktních geometrických tvarů, obraz vždy skrývá určité zakódované sdělení. Teprve když ho rozluštíme, a pochopíme tak zobrazený grafém, otevře se nám i skrytý obsah díla.

Jiří Gordon

ZEB ONE, ANOTHER YARD

30. 6. - 2. 9. 2018
GAVU Cheb – malá galerie, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 10/16, Cheb

Vystavující: ZebOne
Kurátor: Jiří Gordon

ZEBONE - Another Yard

ZebOne: Another Yard - GAVU Cheb (30.6.2018) | foto © Jiří Gordon

 • 180721_ZebOne_01
  180721_ZebOne_01
 • 180721_ZebOne_02
  180721_ZebOne_02
 • 180721_ZebOne_03
  180721_ZebOne_03
 • 180721_ZebOne_04
  180721_ZebOne_04
 • 180721_ZebOne_05
  180721_ZebOne_05
 • 180721_ZebOne_06
  180721_ZebOne_06
 • 180721_ZebOne_07
  180721_ZebOne_07
 • 180721_ZebOne_08
  180721_ZebOne_08
 • 180721_ZebOne_09
  180721_ZebOne_09
 • 180721_ZebOne_10
  180721_ZebOne_10
 • 180721_ZebOne_11
  180721_ZebOne_11
 • 180721_ZebOne_12
  180721_ZebOne_12
 • 180721_ZebOne_13
  180721_ZebOne_13
 • 180721_ZebOne_14
  180721_ZebOne_14
 • 180721_ZebOne_15
  180721_ZebOne_15
 • 180721_ZebOne_16
  180721_ZebOne_16
 • 180721_ZebOne_17
  180721_ZebOne_17
 • 180721_ZebOne_18
  180721_ZebOne_18
 • 180721_ZebOne_19
  180721_ZebOne_19
 • 180721_ZebOne_20
  180721_ZebOne_20
 • 180721_ZebOne_21
  180721_ZebOne_21
 • 180721_ZebOne_22
  180721_ZebOne_22

Komentáře

Super!

Super!

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Povolené HTML tagy: <a> <em> <strong>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování